Orofaciale Fysiotherapie

Orofaciale fysiotherapie richt zich op problemen die veroorzaakt worden door het niet goed functioneren van het kauwstelsel en van spieren en gewrichten in het hoofd en het halsgebied. De orofaciaal fysiotherapeut staat beter bekend als de kaakfysiotherapeut en werkt nauw samen met bijvoorbeeld de tandarts-gnatholoog, kaakchirurg, huisarts, tandarts, orthodontist of KNO-arts.

Met onderstaande klachten kunt u bij de orofaciaal fysiotherapeut terecht:

 • kaakklachten
 • klemmen van de kaak en tandenknarsen
 • pijn aan het gelaat, kaak of hoofd
 • aangezichtsverlamming
 • nek- en schouderklachten
 • duizeligheid
 • hoofdpijnklachten
 • gevolgen van ongelukken en botbreuken, kanker, reuma en andere ziektebeelden die klachten in het hoofd- en halsgebied veroorzaken
 • klachten in het hoofd-halsgebied die te maken hebben met spanningsfactoren

Werkwijze

Aan de hand van een vraaggesprek en onderzoek wordt vastgesteld wat er speelt. Het onderzoek richt zich doorgaans op de hals, borst, wervelkolom, schoudergordel of het kauwstelsel, waarbij ook de mondholte en kaakbewegingen beoordeeld worden. De conclusies van dit onderzoek worden met u doorgenomen en er wordt een passend behandelplan opgesteld. Gaandeweg in het behandeltraject wordt beoordeeld of de doelstellingen behaalt worden.

Temporomandibulaire dysfunctie (TMD)

TMD is de meest gebruikte naam voor een veelvoorkomende groep klachten van en rondom de kaakgewrichten. De meest voorkomende klachten bij TMD zijn:

 • pijn in en om het kaakgewricht die vaak als oorpijn wordt ervaren
 • pijn aan de onderkaak, zowel in rust als bij bewegen
 • uitstraling van pijn naar hoofd, hals, nek, schouders en kiezen
 • beperkte beweeglijkheid van de kaak, met name bij het openen van de mond
 • geluiden van het kaakgewricht, zoals knappen en kraken
 • een stijf of dik gevoel rond het kaakgewricht

Deze klachten kunnen van invloed zijn op het praten, eten, bijten, kauwen, geeuwen en kussen, maar ook op algemenere activiteiten, zoals werken, sporten, hobby’s en slapen.

Oorzaken TMD

De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het ontstaan van TMD zijn:

 • bepaalde gewoonten, zoals tandenknarsen, het (onbewust) stevig op elkaar klemmen van de kiezen, kauwgom kauwen, nagelbijten, wang- en lipbijten en bijten op potlood of pen
 • bepaalde eet- en kauwgewoonten, bijvoorbeeld het nuttigen van harde broodjes, rauwkost en drop
 • het naar voren bewegen, en zo houden van de onderkaak
 • vermoeidheid, stress of spanning
 • een verkeerde lichaamshouding (bijvoorbeeld tijdens het slapen, computeren of telefoneren)

Mensen met TMD-klachten hebben vaak nekpijn en hoofdpijn, maar omgekeerd kunnen nekklachten ook pijnklachten geven in de kaakregio.

Mimetherapie

Deze therapie wordt gegeven aan mensen met restverschijnselen van een perifere aangezichtsverlamming. De meest gebruikte medische term voor deze verlamming is facialis parese.

Bij een aangezichtsverlamming kunt u een gezichtshelft minder of helemaal niet bewegen. Daarnaast kunnen gezichtsspieren op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw (nervus facialis) niet of slechts gedeeltelijk hersteld is.

Daarbij kunt u moeite hebben met eten, drinken, praten of het goed sluiten van het oog. Omdat de spieren niet voldoende functioneren, komt de betekenis van bepaalde uitdrukkingen/emoties niet goed tot uiting. U kunt hierdoor verkeerd begrepen worden, hetgeen een hoop misverstanden teweeg kan brengen.

Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in het gezicht, zowel in rust als bij bewegen. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in uw gezicht te zien en te voelen. U leert uw gezicht zo symmetrisch mogelijk te bewegen. Zowel bij eten, drinken, praten als bij het uitdrukken van bepaalde emoties. Door mimetherapie leert u om in het dagelijks leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

Herkent u zich in de klachten zoals omschreven op deze pagina? Blijf er niet te lang mee rond lopen, maar maak een afspraak!