Update corona 25-02-2021

Helaas kunnen wij de medische fitness nog niet opstarten. Wij vinden dit erg jammer maar zijn er op dit moment wel van overtuigd dat dit de meest verantwoorde keuze is. Wij hopen natuurlijk wel dat u genoeg in beweging blijft! 

Wij zullen u direct informeren op het moment dat wij weer medische fitness gaan aanbieden. Fysiotherapie zal wel doorgaan met uiteraard inachtneming van de afstand- en hygiëneregels.