Tijdelijke stop medische fitness

Per 15 december 2020 zullen de medische fitness groepen tijdelijk niet doorgaan. Vooralsnog geldt dit tot ten minste 19 januari 2021. Hierin volgen wij de nieuwe maatregelen van de rijksoverheid die deze avond, 14 december, tijdens de persconferentie zijn aangekondigd. Alle deelnemers van de medische fitness groepen zullen hierover telefonisch worden geïnformeerd. Fysiotherapie zal wel doorgaan met uiteraard inachtneming van de afstands- en hygiëneregels.