Wat is geriatrische fysiotherapie

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er geriatrische fysiotherapie.

De fysiotherapeut die gespecialiseerd is in geriatrische klachten behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie of een gebroken heup.

Wat doet de geriatrische fysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De fysiotherapeut kan ook een begeleidende rol spelen voor gezinsleden en mantelzorgers. Hij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Voor welke klachten is geriatrische fysiotherapie geschikt?

  • Ziektebeelden zoals hart en vaatlijden, revalidatie na operaties, neurologische aandoeningen ( zoals een beroerte ) en orthopedische aandoeningen. 
  • Revalidatie na een heup- of knieoperatie.
  • Loopproblemen, balansproblemen en valgevaar.
  • Behandeling na opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum .
  • Het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator.

 

Bekijk hieronder een informatie film over geriatrische fysiotherapie