Update Corona 23 maart : herziening Richtlijn

Vanuit de vakgroep is de richtlijn voor fysiotherapeutisch handelen verder aangescherpt. Concreet betekent dit dat er alleen nog op afstand behandeld mag worden, tenzij de verwijzend arts face-to-face behandelingen noodzakelijk acht. 

Deze face-to-face behandelingen mogen alleen met beschermende maatregelen en in een locatie die daarvoor ingericht is plaatsvinden. Mocht een dergelijke situatie op u van toepassing zijn, dan kan uw verwijzend arts met ons contact opnemen om afspraken te maken voor behandeling.

Om u toch hulp te kunnen bieden in deze tijden zal voor alle overige klachten gelden dat u telefonisch of met behulp van videobellen geholpen zult worden. Aan de hand van het gesprek zullen de klachten met u duidelijk besproken worden en zullen er adviezen gegeven worden om aan uw herstel te werken, eventueel met behulp van een thuisoefenprogramma. Het gaat nu om het bieden van de best mogelijke zorg zonder risico’s voor u en voor ons.

Zoals al eerder vermeld zullen deze behandelingen op afstand vanaf heden gerekend worden als een normale zitting fysiotherapie, en derhalve ook zo gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

 

 Team Fysiotherapie Middelburg en Goes